Kaiser SH-100, купить Kaiser SH-100 по низкой цене