Kaiser SH-025, купить Kaiser SH-025 по низкой цене