Kaiser SH-396, купить Kaiser SH-396 по низкой цене