Kaiser SH-395, купить Kaiser SH-395 по низкой цене