Kaiser SH-388, купить Kaiser SH-388 по низкой цене