Kaiser SH-387, купить Kaiser SH-387 по низкой цене