Kaiser SH-386, купить Kaiser SH-386 по низкой цене