Kaiser SH-385, купить Kaiser SH-385 по низкой цене