Kaiser SH-198, купить Kaiser SH-198 по низкой цене